Getuigenissen

Getuigenis moeder

‘Ik verloor mijn eerste kindje op 30 weken zwangerschap door een zware pre-eclampsie. I nam deel aan deze telemonitoring studie toen ik voor de 2e keer zwanger was en kreeg een bloeddrukmonitor zodat ik mijn parameters thuis kon nemen. Door deze prenatale follow-up werd mijn zwangerschap tijdig geïnduceerd, en is mijn zoontje nu een gezonde 1 jaar oude jongen’.

 

‘Ik heb telemonitoring als iets heel positiefs ervaren omdat je van zeer kortbij opgevolgd wordt. Het nemen van de bloeddruk neemt bijna geen tijd in beslag en wordt na een tijdje zelfs een routine. Je weet dat de waarden steeds bekeken worden en dat wanneer er iets niet goed is er direct contact opgenomen wordt. Dat gaf me een geruststellend gevoel.’

 

‘Ik vind dat ze dat aan alle zwangere moeten aanbieden omdat zwangerschapsvergiftiging toch frequent voorkomt. Het is maar een kleine moeite om de bloeddruk dagelijks te meten en het geeft me een geruststellend gevoel.’

 

‘Ik vind het vooral heel fijn en geruststellend om te weten dat alles wat gebeurt met de bloeddruk, wat toch wel een zorgfactor voor mij is, goed opgevolgd wordt. Het meest geruststellende vind ook dat vanaf het moment dat zij merken dat de bloeddruk stijgt, dat er dan een vervolg komt.

 

‘Telemonitoring geeft een geruststellend gevoel doordat dat ze me van heel kortbij opvolgen en alles in de gaten houden.’

 

‘Door deel te nemen aan het onderzoek, heb ik steeds een gerust gevoel gehad. Ik wist dat er gedurende de hele zwangerschap een professional mijn waarden in de gaten hield en indien nodig zou ingrijpen. Toen mijn bloeddruk steeg was er direct reactie en duidelijke communicatie.Dit gaf me steeds een veilig gevoel.
Bedankt voor de goede opvolging, zonder jullie ging mijn tweelingzwangerschap me meer stress gegeven hebben.’

 

‘In mijn eerste zwangerschap werd mijn zoontje op 33weken geboren door een zwangerschapsvergiftiging. Bij mijn tweede zwangerschap werd ik geselecteerd voor de zelf-meet-groep. Mijn bloeddrukken werden dus niet automatisch doorgestuurd maar ik had de contactgegevens van de begeleidende vroedvrouw en had er alle vertrouwen in dat zij dit goed zou opvolgen. Twee dagelijks je bloeddruk meten en één keer per week op de weegschaal staan werd op den duur routine en heb ik niet als vervelend ervaren. Door mijn deelname werd op 36 weken opnieuw zwangerschapsvergiftiging vastgesteld. Na extra opvolgingen werd een week later mijn tweede zoon gezond geboren. Door geselecteerd te worden voor deze studie kon ik met een geruster hart mijn tweede zwangerschap tot een goed einde brengen.’

Getuigenis vroedvrouw

‘Het was voor mij een nieuwe manier van werken, zo de mensen via hun Smarthpone opvolgen. Maar ik ben overtuigd van de toegevoegde waarde van dit project. Nu zien we immers vlugger wanneer zwangeren hun bloeddruk te hoog wordt, en of onze behandelingen die we hiervoor uitvoeren ook werken.’

 

‘Door de nauwe samenwerking met de gynaecologen worden patiënten met verhoogd risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk op de voet opgevolgd en wordt er op het juiste moment ingegrepen. Dit zorgt voor een betere begeleiding en hoge tevredenheid bij de patiënten doordat ze met een gerust hart naar huis gaan en minder snel opgenomen worden in het ziekenhuis. Het is een grote vooruitgang in het voorkomen van zwangerschapsvergiftiging en brengt op lange termijn vele voordelen met zich mee, voor zowel moeder als kind als voor het ziekenhuis.’